Podmínky použití

„Web“ Objednávkový systém MediSpo.net (dále též „aplikace“, „služba“ nebo „systém“).

„Služba“ Objednávkový systém MediSpo.net rozeznává tyto skupiny uživatelů:
Nutriční terapeut
Uživatel
Koordinátor
Administrátor systému
Nutriční terapeut

„Web“ o tomto uživateli uchovává následující údaje:

Povinné: jméno, příjmení, kontaktní email, pohlaví, rok narození, telefon, registrační místo

Technické: ID uživatelů, k jejichž datům má terapeut oprávnění

Povinné a nepovinné údaje jsou dostupné pouze administrátorovi „systému“, technické údaje jsou neveřejné a slouží pouze pro provoz „systému“ a analýzy užívání „systému“. Nutriční terapeut si prostřednictvím této „služby“ vybírá a spravuje své uživatele, má přístup k datům o absolvovaných programech, termínech objednávek. Taktéž může editovat osobní profil svých uživatelů, stanovovat začátek a konec vybraného programu, přerušit nebo ukončit účast na programu, zaznamenávat údaje o platbách, anonymizovat data uživatele. Pokud si uživatel či nutriční terapeut přeje přestat „službu“ používat, může tak učinit zrušením účtu. Tímto krokem se odhlásí z užívání služby a smaže své údaje (jedná se o okamžitý a nevratný krok).

Registrovaný uživatel

„Web“ o tomto uživateli po registraci uchovává následující údaje: • Povinné: jméno, příjmení, kontaktní email, pohlaví, rok narození, telefon, registrační místo. Po odeslání registrace do „aplikace“ uživatel nemůže využívat funkce aplikace do doby, než je některým z nutričních terapeutů zařazen do vybraného programu.

Uživatel zařazený do programu

V případě, že je registrovaný uživatel zařazen nutričním terapeutem do programu, může pomocí aplikace provádět následující činnosti: zobrazit si aktivní program, termín nejbližší schůzky, jméno terapeuta, stav programu.

Pokud se uživatel rozhodne „aplikaci“ přestat používat, veškerá data z „aplikace“ budou smazána. Všechna data uživatelů jsou přístupná nutričním terapeutům a administrátorovi systému. Jsou také, s výjimkou jména a příjmení, přístupná provozovatelům služby pro účely odborných analýz. Po ukončení projektu jsou všechna data smazána.

Administrátor systému

Na administrátora se vztahují stejná pravidla a oprávnění, jako na nutričního terapeuta. Navíc má možnost zakládat do systému další nutriční terapeuty a mazat je. Vidí data jiných nutričních terapeutů a všech účastníků.

Osobní údaje

Pro požadavky týkající se vašich osobních údajů (tj. např. pro informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro upřesnění či opravu těchto údajů, pro žádost o jejich přenos, omezení či jejich výmaz) použijte prosím mail gdpr@medispo.net

Cookies

„Web“ objednavkovysystem.cz využívá tzv. cookies, aby bylo zajištěno co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Kromě toho „web“ umožňuje ukládání cookies třetích stran, zejména se jedná o analytické systémy sledující návštěvnost „webu“ a strukturu návštěvníků.