Objednávkový systém

Aktivní programy v nabídce

Vyberte si ...

registrace

Chci se zapojit ...

Zadejte prosím telefonní číslo ve formátu +420 XXX XXX XXX

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Registrací v programu Objednávkový systém MediSpo.net uděluji správci údajů MediSpo, s.r.o. se sídlem Lípová 472/10, 120 00 Praha 1, IČO: 26508176, (kontaktní e-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@medispo.net) a společnosti STEM/MARK, a.s., která pro MediSpo, s.r.o. vytvořila a provozuje aplikaci Objednávkový systém MediSpo.net:

souhlas se zpracováním mých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaj o pohlaví, rok narození, údaj o zvoleném centrum a to pro účely zařazení do programů pořádaných MediSpo, s.r.o. a následné evidence po dobu účasti ve vybraných programech. Po zrušení mé účasti v programech MediSpo, s.r.o. budou mé osobní údaje vymazány.

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Můj souhlas jakož i poskytnutí mých osobních údajů je nezbytné pro registraci do aplikaci Objednávkový systém MediSpo.net a bez jejich udělení nebude registrace úspěšně provedena. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mohu požádat Medispo, s.r.o. anebo společnost STEM/MARK, a.s. o informace týkající se mých osobních údajů, o jejich rozsahu, způsobu zpracování a archivace a požádat o přístup k nim. Kontaktní e-mailová adresa pro tyto účely je gdpr@medispo.net. Mohu rovněž požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, jejich přenos, omezení nebo výmaz. Byl(a) jsem rovněž informován(a) o tom, že budu-li mít pochybnosti o tom, že se s mými osobními údaji nakládá v souladu s právními předpisy, mohu se obrátit na MediSpo, s.r.o. a společnost STEM/MARK, a.s. a požádat o vysvětlení, vznést námitky a žádat sjednání nápravy nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.